ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

කොරෝනා විත්ති ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

බණ්ඩාරගමින් කොවිඩ් ආසාදිත 242ක්

මේ වනවිට හුදෙකලා කර ඇති අටලුගම ඇතුළු වසම් 07කින් වාර්තා වන කොවිඩ් 19 රෝගීන් 170 දෙනෙකු ඇතුළත්ව බණ්ඩාරගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙන් අද වනවිට වාර්තා වන සමස්ත කොව්ඩ් ආසාදිතයන් ගණන 242ක්

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති