ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

දස දෙසින් ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

වත්තට බෝලය ආවාට සිසුවාට වෙඩි තැබූ දොස්තර රිමාන්ඩ්

මහරගම ඇරැව්වල ධර්මපාල විද්‍යාලයේ සිසුවෙකුට වායු රයිෆලයකින් වෙඩි තැබීම නිසා අත්අඩංගුවට පත් වූ වෛද්‍යවරයා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාර ගත කිරීමට නුගේගොඩ මහේස්ත්‍රාත් ප්‍රසන්න ද අල්විස් මහතා නියෝග කර ඇත. ලබන මස 02

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති