ඉන්දියානු ගොවි සටනට සහය දක්වා හැටන් හී විරෝධතා

ඉන්දියාවේ කෘෂිකර්මාන්තයේ නියැලි සිටි ගොවින් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාවයට සහයෝගය දක්වා කදුකර ඉඩම් අයිතිය සදහා වු ව්‍යාපාරය (26) දින හැටන් මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධියේදි සාමකාමි විරෝධතාවයක නියැලුණි.

ඉන්දියානු රජය විසින් එරට බහුජාතික සමාගම්වලට සහයෝගය දැක්විම පිණිස කෘෂිකර්ම පනතේ සංශෝධන කිහිපයක් ගෙනවිත් ඇති බවත්, එම සංශෝධන තුලින් කෘෂිකර්මාන්තයේ යෙදි සිටින එරට සුළු ගොවින්ගේ ඉඩම් අයිතිය,කෘෂි බෝග නිෂ්පාදනය ඇතුළු ගැටළු රැසක් මතුවන නිසා එරට ගොවින් විසින් ආරම්භ කර ඇති විරෝධතාවයට (26) දිනට දින 60 ක් ගත වි ඇති බවත්,එම ගොවින්ට සහයෝගය දක්වා මෙම විරෝධතාවය දක්වන බවයි කදුකර ඉඩම් අයිතිය සදහා වු ව්‍යාපාරයේ සංවිධායක එස්.පි.ගනේෂලිංගම් මහතා කියා සිටියේ.

ඉන්දියානු කෘෂිකර්මාන්තයට එරට අදානි සමාගම පිවිස ඇති බවත්, එවැනි බහු ජාතික සමාගම්වලට සහයෝගය දැක්විම පිණිස ඉන්දියානු රජයද නව කෘෂිර්කම පනත් ගෙනවිත් ඇති බවයි එස්.පි.ගනේෂලිංගම් මහතා කියා සිටියේ.

ඉන්දියාවේ අදානි බහුජාතික සමාගම කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පරියන්තයද ලබා ගැනිමට කටයුතු කරමින් දැනටමත්හොරණ ප්‍රදේශයේ කටුපොල් වගාවද සිදු කර ඇත්තේ අදාල සමාගම බවද එස්.පි.ගනේෂලිංගම් මහතා පැවසිය.

ඉන්දියාවේ අදානි සමාගම විසින් වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික මුලික වැටුප රු දහස දක්වා වැඩි කිරිමට එකගතාවය පල කර රජය සමග සාකච්ඡා කර ඇති බවත්,රු දහසක දෛනික මුලික වැටුපක් ලබා දිමට එකග නොවන මෙරට තේ වතු සමාගම්වලින් ඉඩම් නැවත රජයට පවරාගෙන ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමට ලබාදිමේ සැලසුමක් රජය තුල පවතින බවයි කදුරට ඉඩම් අයිතිය සදහා වු ව්‍යාපාරයේ සංවිධායක එස්.පි.ගනේෂලිංගම් මහතා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ.

හැටන් මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධියේ පැවැත්වු විරෝධතාවයට එම සංවිධානයේ පිරිසක් සහභාගි වි සිටිහ.

සංස්කාරක

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *