ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ප්‍රවෘත්ති හා කාලීන

ජී.එස්.පී ප්ලස් වෙනුවෙන් නැමෙන්නෙ නෑ – මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාර

යුරෝපා සංවිධානය ජී.එස්.පී ප්ලස් සහනය මැදි හා අඩු ආදායම් රටවල් වලට ලබාදීම ඔස්සේ උත්සහ කරන්නේ එම රටවල් ඔවුන්ට අවශ්‍යය ලෙස මෙහෙයවීමට බවත් වත්මන් රජය කිසිවිටෙකත් ඔවුන්ගේ අතකොළුවක් වීමේ සූදානමක් නොමැති

තව කියවන්න

දස දෙසින්

රසෝඝය - කවි එකතුව

කොරෝනා විත්ති